Energimedicin, healing


Energimedicin, healing

 

"Helande handlar om att frigöra vad som känns "tungt", blockerande eller som på annat sätt upplevs eller påverkar negativt, och få förståelse, livslärdomar och uppnå "ren, lätt energi", ökad harmoni och balans."


Varmt välkommen till energimedicin, shamansk healing och healing behandlingar!

Vill du boka tid kontakta Tatjana per telefon: 0730-21 02 91


Shamansk healing och healing behandlingar för specifika problem för dig som har ett problem t.ex. med fysisk påverkan, känslomässigt från minnen eller på något annat sätt. Du hittar vanliga exempel här på sidan.


Shamansk healing och healing behandlingar för andlig och personlig utveckling är för dig som vill gå på healing behandlingar med ett regelbundet intervall under en tid för att genom helande och din inre förändring också uppnå en positiv förändring i ditt liv.


Shamansk healing behandling, 60-75 min. En behandling består av samtal, healing behandling och vägledning.


Pris: 650 kr


Energimedicin, shamansk healing och healing behandlingar

Shamansk healing och healing behandlingar är healing med ursprung från shamanism och uråldriga läror bl.a. från Anderna och Amazonas i Sydamerika. De uråldriga lärorna förmedlar kunskap om hur ett ljus energi fält (LEF) omger den fysiska kroppen och fungerar som en blåkopia som bibehåller kroppens naturliga hälsa och vibration. I energi medicin är det detta LEF som healern arbetar med helande av för den person som kommer för att hela och bringa balans till något i sitt liv. Obalanser kan ha en påverkan t.ex. fysiskt, känslomässigt, i relationer eller i livsenergi, och ha ett brett varierat ursprung t.ex. från stress, arv, livsstil och trauma. LEF har en ljusanatomi som vi alla har gemensamt, på samma sätt som vår fysiologiska anatomi, men helandet är unikt för varje person på samma sätt som våra kroppar och våra liv är olika.


Shamansk healing är helandemetoder med ursprung bl.a. från Dr. Alberto Villoldo Phd. och de helandemetoder som han lär ut i The Four Winds Societys Light Body School som t.ex. ljusbadsprocessen, extraktionsbehandlingar, soul retrieval och destiny retrieval samt ett stort urval av behandlingar, kompletterande metoder för helande och tarot.


Healing behandlingar är egna metoder som utvecklats som en del av arbetet med energimedicin.


Vad vill du hela?

Här är några vanliga exempel:

 • fysiskt: oregelbundna symptom, trötthet, smärta eller fysisk påverkan men frisk i övrigt etc.
 • känslomässigt: "tunga" känslor från minnen, upplevelser, trauman, hur du mår, självkänsla etc.
 • livsenergi: brist på energi, från trauman, påverkan på förmågor, livsenergi etc
 • andligen: själslig kraft, självförverkligande, utveckling, hela andlig problematik, relationer etc
 • förfädershelande: helande av nedärvda mönster, trauman, karma från förfäderna etc. som du upplever påverkar dig negativt i ditt liv
 • soul retrieval: hela de själsliga såren från ditt förflutna med soul retrieval och återfå livsenergi och förmågor
 • blockeringar, hinder: känslomässiga, energimässiga, i relationer, i ditt liv, vid förändringar etc.
 • återupprepande mönster: känslomässiga mönster, tankemässiga mönster, upplevelsemässiga mönster som du upplever påverkar dig negativt


Behandlingarna syftar alltid till att supporta dig i ditt helande och i hur du kan omsätta helandet till positiv förändring i ditt liv.

Hos oss kan du...


Förändra, påverka och utveckla ditt liv med energimedicin och shamanism…


 • Upptäck möjligheterna med energimedicin…
 • Utvecklas andligen & personligen…
 • Möt likasinnade i cirkel…
 • Få vägledning…
 • Shamanism för helande och som andligt praktiserande…
 • Delta i aktiviteter…
 • Gå på intressanta föreläsningar…


Erbjudanden!


Reading för helande 20% rabatt* (*Erbjudandet gäller en reading per person t.o.m. den 30 juni 2019.)

Kontakt


Colors of Life

Tatjana Larsson

Mobil: 0730-21 02 91

E-post: tatjana(at)colorsoflife.se

Adress: Regementsvägen 4,

852 38 Sundsvall


Varmt välkommen till våra nya lokaler på Regementsvägen 4 i Sundsvall!

Copyright © Colors of Life 2019 All Rights Reserved