Blogg
Colors of Life

Blogg


Välkommen till Colors of Lifes blogg!

Lär dig mer, läs och inspireras!

Ur ett större perspektiv


Det spännande med energimedicin är att denna ger var och en av oss stora möjligheter att påverka våra liv och vårt välmående och dessutom inte bara för oss själva och våra närmsta, utan även för kommande generationer.


Vill du åstadkomma förändring i ditt liv är det bästa stället att söka i ditt inre. För många är denna inre värld en källa till lugn, harmoni, balans, välmående, glädje, äventyr som journeying, vägledning från nattliga drömmar och mycket mer. För många andra är den inre världen den ofta outforskade världen inom sig själv. När man känner en nyfikenhet är ofta också då man börjar söka efter att öppna upp för att utforska denna inre värld.


Inom shamanismen säger man "Bli den spegel du vill se i världen" dvs. vänta inte på att den yttre världen ska ge dig vad du drömmer om. Du kan ta stegen till vad du vill uppnå, uppleva och skapa i ditt liv och för andra.


Hur skulle det vara att se på dig själv ur ett större perspektiv? Att ta fram dina drömmar och din inre sanning och även dina skuggsidor där det finns stor potential tillutveckling, helande och lärande för livet på din väg.


När du väljer att medvetet förändra något hos dig själv tar helande dig på en helanderesa där det också är vanligt med livslärdomar, att utvecklas som person. Det kan handla om fysiskt välmående, relationer eller känslomässig balans eller vad det är som känns viktigt för dig att förändra.


I ljusenergifältet (LEF) som omger den fysiska kroppen finns ett energifält med chakror och meridianer som transporterar energi till din kropp och dina organ. I LEF finns även ditt karma, från tidigare liv, från dina ohelade själsliga sår, minnen och upplevelser från ditt liv, från dina förfäder eller ditt arv.


Det ohelade minnet, det själsliga sår eller traumat i ditt inre kommer att attrahera liknande händelser eller upplevelser i ditt liv fram tills att du helar det. När du har helat det finns inte längre mönstret inom dig som attraherar detta till dig från omgivningen. Du blir då istället fri att skapa ditt liv sant med dig själv här och nu i ditt liv. 


När man helar sig själv och sitt förflutna så förändrar man sin ödesväg säger man inom shamanismen. Vi har stor möjlighet att påverka våra livsöden. Genom helande kan vi hela sådant som är i vägen för vår livsglädje, vår kraft och vår kreativitet att skapa i våra liv.


Om du ser på dig själv ur ett större perspektiv, vilka drömmar har du och hur kan du uppnå dessa?


Energimedicin, healing handlar om att helas, att bli hel. Att bringa balans till sig själv, att återfå och leva sin själs kraft.


När vi helar oss själva för att t.ex. stå i vår kraft, leva vår sanning eller skapa våra drömmar kan vi ta vårt förnyade jag till våra liv och låta andra ta del av t.ex. vårt nya perspektiv, vår glädje eller vårt nya lugn.

Shamanens perspektiv på förändring


När shamanen vill förändra något, förändrar han eller hon sitt inre , och den yttre världen förändras


Är det inte så att om vi håller fast vid att något ska göras på ett visst sätt, så blir det inte på något annat sätt än så? Det är inte förrän vi är öppna för nya sätt som vi kan pröva något annat än så som vi tidigare har gjort, och då få ett annat resultat.


Ur det shamanska perspektivet är det vem vi är som formar vår verklighet. Genom att förändra inom oss kan vi förändra vår verklighet. När vi helar oss själva uppnår vi en inre förändring och kan ta denna inre förändring till våra liv.


Mästarshamaner från Qero tror att någonstans på livets resa har vi förlorat vår ödesväg och att genom att hela oss själva kan vi komma tillbaka till vår ödesväg. Vår ödesväg kan jämföras med vårt kall i livet, med varför vi är här, vår mening och vårt syfte med vårt liv. Att leva sin ödesväg är att leva sina möjligheter sant med sig själv. Ofta innebär detta en resa av helande fram till att kunna leva sin ödesväg.


Vi kan skapa våra liv från vårt karma eller från vår ödesväg. När vi helar vårt karma kan vi förändra de mönster, berättelser och trauman som vi ärvt, erhållit på vår livsresa eller skapat i detta liv, så att de inte längre informerar och formar våra liv.


Vi vill ofta bara se de sidor hos oss själva som vi tycker om medan vi förnekar, inte vill se eller är omedvetna om de sidor som vi inte tycker om hos oss själva eller ser hos andra. De sidor som vi tycker mindre om benämdes av C. G. Jung som vår skugga som är både personlig och kollektiv. När vi förstår att dessa sidor finns inom oss har vi möjlighet att hela dessa.


Vad kallar din själ dig till? Har du uppmärksammat detta inom dig någon gång? Din inre upplevelse av vad som är sant för dig, som du bara känner och vet att du vill av hela ditt hjärta.


När vi helat oss själva och återfått möjligheten att skapa och leva våra liv från vår ödesväg, så kan vi följa vår inre sanning och väg och skapa våra drömmar medvetet med visdom och kraft, etik och vision, inte bara för oss själva utan även för allt runt om och med kommande generationer i åtanke. 


Hos Qero folket finns inget ord för jag då man har perspektivet att allt man gör gör man för allt runt om.

Vad vill du uppnå, uppleva och skapa?


Längtar du efter att uppnå, uppleva och skapa mer glädje, kreativitet, närvaro, lugn och stillhet i ditt varande, harmoni i relationer, mer energi, fysiskt välmående, själslig utveckling, utvecklas i ditt arbete eller något annat i ditt liv? 


Det kan handla om en pigg, frisk och stark kropp, ökad rörlighet.

Det kan handla om närvaro, både inom dig själv, med ett inre lugn och en inre stillhet, och närvaro i ditt aktiva, kreativa skapande i ditt liv, tro på dig själv och din sanning.

Det kan handla om glädje, harmoni och utveckling i relationer och arbete.

Det kan handla om själslig utveckling, vad som ger dig mening i livet och vad du vill skapa i ditt liv.

Det kan handla om andlig utveckling, förbindelsen med ditt högre jag, syftet med ditt liv och drömmars budskap och vägledning.


Vad handlar det om för dig?


Är du beredd att ta stegen att ta tag i det och göra något åt det du vill uppnå, uppleva och skapa i ditt liv?


Vi har stora möjligheter att kunna påverka våra liv och förändra i den riktning som är viktig för oss.

Ibland är förändringarna enkla och går snabbt att genomföra.

Ibland är det förändringar som tar längre tid.

Ibland behöver vi förändra inom oss själva för den förändring som vi vill uppnå, uppleva och skapa mer av, för att frigöra våra inre resurser som vi behöver för att ta stegen i den riktning vi önskar.


Shamansk healing och energimedicin healing ger dig support att helas och ta fram dina inre resurser. Behandlingarna är kraftfulla och ger energetisk  transformation, insikter och möjligheter för dig till förändring.

Lösningar på problem


Här är några vanliga exempel på problem som många finner lösningen på med shamansk healing och energimedicin healing.P.      Själsliga sår från upplevelser i våra liv


Alla bra upplevelser genom våra liv har vi med oss som goda minnen och sådant som stärker oss idag och som vi kanske väljer att skapa vidare på. Men vi kan också gå omkring med svåra eller traumatiska upplevelser som påverkar oss i vår vardag. 


P.      Hur vi ser på oss själva


Är det någon sida hos dig själv som du inte tycker om som du skulle vilja förändra? Ofta upplever man negativa känslor i samband med att man tänker på detta hos sig själv eller när man upplever en situation där denna sida hos sig själv blir påtaglig. Det kan t.ex. handla om stress, prestation eller självkänsla.


P.      Vad vi har med oss från vårt arv och uppväxten


Har du tänkt på hur stor påverkan arvet och uppväxten har haft på dig som person och hur det påverkar dig idag? För många av oss har tankar väckts om  vem vi förväntas vara och om vem vi är. Genom vår fysiska kropp får vi med oss ett arv från tidigare generationer och genom våra upplevelser under uppväxten får vi med oss beteende-, vane- och tankemönster. Positiva minnen och upplevelser från uppväxten blir till gåvor i det vuxna livet, medan negativa minnen, arvet och negativa beteende-, vane- och tankemönster kan påverka oss i vår vardag.


P.      Påverkan på fysisk rörlighet och smärta i kroppen


Har du påverkan på din fysiska rörlighet sedan länge eller från en händelse, eller har du konstant eller återkommande smärta någonstans i kroppen men är frisk? Detta är vanligtvis kompakta energetiska blockeringar som blockerar kroppens naturliga energiflöde och som ofta även har negativ påverkan känslomässigt.

Copyright © Colors of Life 2020 Alla rättigheter förbehållna