Lösningar på problem
Colors of Life

Lösningar på problem

Här är några vanliga exempel på problem som många finner lösningen på med shamansk healing och energimedicin healing.P.      Själsliga sår från upplevelser i våra liv


Alla bra upplevelser genom våra liv har vi med oss som goda minnen och sådant som stärker oss idag och som vi kanske väljer att skapa vidare på. Men vi kan också gå omkring med svåra eller traumatiska upplevelser som påverkar oss i vår vardag. 


P.      Hur vi ser på oss själva


Är det någon sida hos dig själv som du inte tycker om som du skulle vilja förändra? Ofta upplever man negativa känslor i samband med att man tänker på detta hos sig själv eller när man upplever en situation där denna sida hos sig själv blir påtaglig. Det kan t.ex. handla om stress, prestation eller självkänsla.


P.      Vad vi har med oss från vårt arv och uppväxten


Har du tänkt på hur stor påverkan arvet och uppväxten har haft på dig som person och hur det påverkar dig idag? För många av oss har tankar väckts om  vem vi förväntas vara och om vem vi är. Genom vår fysiska kropp får vi med oss ett arv från tidigare generationer och genom våra upplevelser under uppväxten får vi med oss beteende-, vane- och tankemönster. Positiva minnen och upplevelser från uppväxten blir till gåvor i det vuxna livet, medan negativa minnen, arvet och negativa beteende-, vane- och tankemönster kan påverka oss i vår vardag.


P.      Påverkan på fysisk rörlighet och smärta i kroppen


Har du påverkan på din fysiska rörlighet sedan länge eller från en händelse, eller har du konstant eller återkommande smärta någonstans i kroppen men är frisk? Detta är vanligtvis kompakta energetiska blockeringar som blockerar kroppens naturliga energiflöde och som ofta även har negativ påverkan känslomässigt.

Copyright © Colors of Life 2020 Alla rättigheter förbehållna