Energimedicin, healing


Energimedicin, shamansk healing

 

Energimedicin, shamansk healing

Energimedicin, shamansk healing kan vara till nytta och support på många sätt för helande av sådant som påverkar negativt och för utveckling.


Shamansk healing består av samtal, healing behandling och vägledning.

Shamansk healing behandling, 90 min, 650 kr


Rådgivning och bokning: kontakta Tatjana mobil 0730-210291


Energimedicin, shamansk healing, healing

Shamansk healing är healing med ursprung från shamanism och uråldriga läror bl.a. från Anderna och Amazonas i Sydamerika. De uråldriga lärorna förmedlar kunskap om hur ett ljus energi fält (LEF) omger den fysiska kroppen. LEF har en ljusanatomi med bl.a. chakrorna som vi alla har gemensamt, på samma sätt som vår fysiologiska anatomi.


Obalanser i LEF kan ha en påverkan t.ex. fysiskt, känslomässigt, i relationer eller på livsenergi, och ha ett brett varierat ursprung t.ex. från stress, arv, livsstil och trauma.  


Healingmetoderna syftar till att hela ursprunget till problem.


Tatjana arbetar med shamansk healing från Dr. Alberto Villoldo, The Four Winds, och de helandemetoder som lärs ut i The Four Winds Light Body School som bl.a. ljusbadsprocessen, extraktionsbehandlingar, soul retrieval, destiny retrieval samt ett stort urval av metoder för helande.


Tatjana arbetar även med andra healingmetoder inom energimedicin.
Här kan du...


Förändra, påverka och utveckla dig själv och ditt liv med energimedicin och shamanism!


  • Upptäck möjligheterna med energimedicin...
  • Personlig vägledning...
  • Shamanism för helande och som andligt praktiserande...
  • Helanderesor och träning...
  • Gå på ceremonier...
  • Workshops...
  • Personlig utveckling
  • Andlig utveckling


Energimedicin, healing


Med energimedicin, shamansk healing, healing får du support i att hela det som du upplever att du vill ha en förändring av.


Läs mer om obalansers påverkan och ursprung här


Kontakt


Colors of Life

Tatjana Larsson

Mobil: 0730-21 02 91

E-post: tatjana(at)colorsoflife.se

Adress: Regementsvägen 4,

852 38 Sundsvall

Copyright © Colors of Life 2020 All Rights Reserved