Energimedicin


Energimedicin, shamansk healing

 

Med shamansk healing får du möjlighet till djupgående helande med välbeprövade healingmetoder.


Healingmetoderna syftar till att hela ursprunget till problem t.ex. känslomässigt, fysiskt, i din livsenergi, i relationer eller i din utveckling.


För rådgivning och tidsbokning kontakta Tatjana mobil 0730-210291.

Shamansk healing behandling, 90 min

Pris: 650 kr


Shamansk healing för specifika problem för dig som har ett problem som du vill hela. Se några vanliga exempel här på sidan.


Shamansk healing för andlig och personlig utveckling för dig som vill gå på healing behandlingar med ett regelbundet intervall under en tid för att genom helande och din inre förändring uppnå en positiv utveckling i ditt liv.


Varje shamansk healing behandling består av samtal, healing behandling och vägledning.


Energimedicin, shamansk healing

Shamansk healing är healing med ursprung från shamanism och uråldriga läror bl.a. från Anderna och Amazonas i Sydamerika. De uråldriga lärorna förmedlar kunskap om hur ett ljus energi fält (LEF) omger den fysiska kroppen och fungerar som en blåkopia som bibehåller kroppens naturliga hälsa och vibration. I energi medicin är det detta LEF som healern arbetar med helande av för den person som kommer för att hela och bringa balans till något i sitt liv. Obalanser kan ha en påverkan t.ex. fysiskt, känslomässigt, i relationer eller i livsenergi, och ha ett brett varierat ursprung t.ex. från stress, arv, livsstil och trauma. LEF har en ljusanatomi som vi alla har gemensamt, på samma sätt som vår fysiologiska anatomi, men helandet är unikt för varje person på samma sätt som våra kroppar och våra liv är olika.


Tatjana arbetar med shamansk healing från Dr. Alberto Villoldo, The Four Winds, och de helandemetoder som lärs ut i The Four Winds Light Body School som bl.a. ljusbadsprocessen, extraktionsbehandlingar, soul retrieval, destiny retrieval samt ett stort urval av metoder för helande och tarot. Tatjana arbetar även med egna helandemetoder som utvecklats som en del av arbetet med energimedicin.


Vill du uppnå ökad balans och harmoni inom något område ditt liv?

Känner du igen något eller flera av dessa exempel tveka inte att få kostnadsfri rådgivning om ditt helande och att få veta mer om vilka healingmetoder som passar för det som du vill hela.


Blockeringar i form av stagnationer av energi som sätter sig i kroppen kan ge symptom som fysisk smärta, stelhet och vara återkommande eller konstant i ett specifikt område på kroppen.


Tunga, negativa känslor som upplevs ibland, i vissa situationer, är återkommande eller konstant kan ha sitt ursprung från negativa minnen, händelser eller trauman, eller t.ex. handla om självkänsla eller relationsproblematik. Det kan handla om att hela och rena ursprunget och om att få vägledning i att ta nya steg framåt i livet.

Vid svåra eller traumatiska händelser kan känslomässiga blockeringar finnas kvar inom, och genom LEF och chakrorna påverka nervfysiologin, dvs känslor, tankar och välmåendet negativt. Så länge ursprunget finns kvar så återskapas de negativa känslorna från den ursprungliga händelsen trots en stor förståelse för händelsen. När ursprunget helats finns inte längre något mönster i LEF som återskapar de negativa känslorna.


Livsenergi. När man upplever en påverkan på sin livsenergi som är mer än bara tillfällig, är återkommande eller som är konstant kan man ta detta till healing för att hela ursprunget till denna negativa påverkan. Det kan t.ex. handla om att rena LEF (ljusenergifältet) från tung, stagnerad energi som "förorenat" LEF och energisystemen; chakror och meridianer, eller om att rena energimässiga förbindelser som "tar energi". Det kan även handla om att rena och hela främmande energi som har en påverkan på livsenergi med oregelbundna symptom som spänningar i kroppen, negativa känslor och trötthet.


Andligen. Det kan handla om helande t.ex. för att utvecklas som person, uppnå själslig kraft och balans eller leva mer sant med sig själv.


Förfädershelande. Negativa mönster, trauman eller karma från förfäderna kan föras vidare och påverka negativt. Det kan vara negativa tankemönster, beteendemönster eller sådant som förfäderna har upplevt som förts vidare och påverkar negativt.


Soul retrieval. Vid händelser där situationen inte upplevts som trygg kan en del av en persons livskraft separeras från personens själ och livskraft. Det kan vara allt från enklare händelser genom livet till större händelser eller trauman. Med soul retrieval hämtas själsdelar som disassocierats från själens kraft tillbaka. Shamanen gör en sk. journey där själsdelen med sin kraft och sitt uttryck hämtas tillbaka.


Återupprepande negativa mönster eller händelser som börjat vid någon händelse kan återupprepas om det finns en sk. energimässig prägling eller ett ursprung i LEF som attraherar liknande situationer som den ursprungliga händelsen tills detta ursprung har helats. Exempel är återupprepande mönster som börjat vid en händelse, känslomässiga mönster som påverkar negativt, tankemönster som påverkar negativt t.ex. självkänsla, i relationer eller arbete.


Här kan du...


Förändra, påverka och utveckla dig själv och ditt liv med energimedicin och shamanism!


  • Upptäck möjligheterna med energimedicin...
  • Personlig vägledning...
  • Shamanism för helande och som andligt praktiserande...
  • Helanderesor och träning...
  • Gå på ceremonier...
  • Workshops och cirklar...
  • Personlig och andlig utveckling...


Energimedicin


Med energimedicin, shamansk healing får du möjlighet till djupgående helande med välbeprövade healingmetoder.


Healingmetoderna syftar till att hela ursprunget till problem.


Få vägledning för ditt helande.


Läs mer här


Kontakt


Colors of Life

Tatjana Larsson

Mobil: 0730-21 02 91

E-post: tatjana(at)colorsoflife.se

Adress: Regementsvägen 4,

852 38 Sundsvall

Copyright © Colors of Life 2019 All Rights Reserved