Föreläsningar, Event, Kurser

Kurser, Föreläsningar, Event

Resan i medicin hjulet börjar med att hela många aspekter av dig själv och under resans gång bygger du din egen mesa, shamanens altare.


Den shamanska vägen är en väg till att leva i balans och harmoni, i ayni, och till att gå med visdom och kraft genom livet, en väg som handlar om förvaltarskap.

Vägen som shaman är för dig som vill uppleva, helas och lära mer om shamanism. Här får du sätta fokus på din själs syfte och väg och shamanska förmågor.


Kurserna syftar till att du ska kunna ta fram det bästa hos dig själv och ha med dig redskap att stärka dina shamanska förmågor på din väg som shaman. 

Munay-Ki helanderesa är en väg att helas och utvecklas som person genom de nio riterna i Munay-Ki, ditt helande och ditt praktiserande. Riterna ger dig möjligheter att hela aspekter av dig själv som t.ex. din relation till ditt förflutna, till dina förfäder, till jorden, ditt feminina och ditt maskulina. I sin essens handlar riterna om förvaltarskap.


Initieringarna frigör kreativ kraft och är utvecklande steg som tar dig till ett högre medvetande. Munay-Ki är en väg till din sanna natur och att gå med visdom och kraft genom livet.

Här hittar du föreläsningar inom olika områden.
Planeras under hösten.

Medveten andning

Medveten andning kurs 2022.