Medicin hjulet

Medicin hjulet

Medicin hjulet

Medicin hjulet helande och träning i shamanism genom de fyra riktningarna syd, väst, norr och öst


Fyra kurser under ett års tid, varje kurs är två dagar på helg lö-sön
3900 kr/kurs


Kurs med personlig träning


Resan i medicin hjulet börjar med att hela många aspekter av dig själv och under resans gång bygger du din egen mesa, shamanens altare.


Den shamanska vägen är en väg till att leva i balans och harmoni, i ayni, och till att gå med visdom och kraft genom livet, en väg som handlar om förvaltarskap. Shamanism sägs vara det äldsta andliga praktiserandet, och du lär dig om shamanism, praktiserar, får initieringar, deltar i ceremonier och bygger din egen mesa.


I varje kurs ingår vägledning i ditt helande och lärande, shamansk healing behandlingar, riter, ceremonier och övningar.


Ett samtal per telefon med coaching ingår mellan varje kurs.


Medicin hjulet kurser


Syd

I syd helar du själsliga sår från ditt förflutna för att omvandla dessa till kraft och visdom. Du lär dig om att gå med balans genom livet, hur du kan vara berättaren av ditt liv och om kraftdjuret ormen i syd.


Väst

I väst helar du feminin kraft, karma och mönster från ditt förflutna och relationen till dina förfäder. Du lär dig om att gå med kraft och sanning genom ditt liv, om att vara en förvaltare av jorden och om kraftdjuret jaguaren i väst.


Norr

I norr helar du maskulin kraft hos dig själv och din själs kraft. Du lär dig om mysterieläror, om att drömma ditt öde, om att vara en förvaltare av visdomslärorna och om kraftdjuret kolibrin i norr.


Öst

I öst helar du ditt förflutna och tar tillbaka dina projektioner. Du lär dig om om att se skönhet, om att drömma fram världen, om att vara en förvaltare av hela jorden och om örnen och kondoren, kraftdjuren i öst.