Riterna för den nya tiden

Riterna för den nya tiden

Riterna för den nya tiden

Riterna för den nya tiden, helande och träning i shamanism


Kurs, heldag på helg
1500 kr


Kurs med personlig träning


Här får du den 8:e riten och den 9:e riten som bygger vidare på de sju riter du har fått under din helanderesa och träning i Medicin hjulet.


Du lär dig om hur du kan informeras av din framtid hellre än ditt karma och förflutna. Du får riten Musuq karpay/Starkeepers rite och får möjlighet att omvärdera många aspekter av dig själv och ditt liv. Du lär dig om hur du kan vara skaparen av ditt liv och drömma fram världen. Du får Taitanchis riten/Creator rite, och får engagera dig i hur du kan drömma ditt öde.


De nya riterna ger dig möjlighet att minnas din sanna natur och att vara en person som går med visdom och kraft genom livet.


I kursen ingår coachande samtal, riterna för den nya tiden, ceremonier och övningar.