Medicin hjulet Helanderesa


Medicin hjulet HelanderesaMedicin hjulet Helanderesa

Medicin hjulet Helanderesa är en helanderesa och träning i shamanism genom de fyra riktningarna syd, väst, norr och öst.


Medicin hjulet är en väg att hela många aspekter av dig själv. Helanderesan ger dig möjlighet att ta fram mer av din potential och leva mer sant med dig själv.


Den shamanska vägen är en väg till att leva i balans och harmoni, i ayni, och till att gå med visdom och kraft genom livet, en väg som handlar om vårdarskap. Shamanism sägs vara det äldsta andliga praktiserandet, och du lär dig om shamanism, praktiserar, får initieringar, deltar i ceremonier och bygger din egen mesa.


I varje kurs ingår support och vägledning i ditt helande och lärande, shamansk healing behandlingar, initieringar, ceremonier och övningar.


Medicin hjulet syd, väst, norr och öst, tre månader mellan varje kurs.

1-2 deltagare/kurs.
Pris: 3950 kr/kurs


Medicin hjulet syd

"Hjältens väg", "Helarens väg"

Här helar du själsliga sår från ditt förflutna för att omvandla dessa till källor av kraft och visdom. Du lär dig om Hjältens väg, hur du kan vara berättaren av sitt liv, och om Helarens väg och att bringa skönhet till andra.


Medicin hjulet väst

"Ljuskrigarens väg"

Här helar du feminina aspekter hos dig själv, karma och mönster från ditt förflutna och förfäder.

Du lär dig om hur du kan gå med kraft och sanning i ditt liv.

Du lär dig om Daykeeperns väg, som är vårdare av jorden.


Medicin hjulet norr

"Lärarens väg", "Wisdomkeeperns väg"

Här helar du maskulina aspekter hos dig själv och din själs kraft.

Du lär dig om hur du kan drömma ditt öde, och om att gå med visdom och glädje genom ditt liv.

Du lär dig om Wisdomkeeperns väg, som är vårdare av visdomslärorna.


Medicin hjulet öst

"Visionärens väg", "Earthkeeperns väg"

Här helar du och tar tillbaka projektioner.

Du lär dig om hur du kan drömma fram världen, och om att se skönhet.

Du lär dig om Earthkeeperns väg, som är vårdare av hela jorden.


Här kan du...


Förändra, påverka och utveckla dig själv och ditt liv med energimedicin och shamanism!


  • Upptäck möjligheterna med energimedicin...
  • Personlig vägledning...
  • Shamanism för helande och som andligt praktiserande...
  • Helanderesor och träning...
  • Gå på ceremonier...
  • Workshops...
  • Personlig utveckling
  • Andlig utveckling


Energimedicin, healing


Med energimedicin, shamansk healing, healing får du support i att hela det som du upplever att du vill ha en förändring av.


Läs mer om obalansers påverkan och ursprung här


Kontakt


Colors of Life

Tatjana Larsson

Mobil: 0730-21 02 91

E-post: tatjana(at)colorsoflife.se

Adress: Regementsvägen 4,

852 38 Sundsvall

Copyright © Colors of Life 2020 All Rights Reserved