Medicin hjulet Shamanens praktiserande


Medicin hjulet Shamanens praktiserandeMedicin hjulet Shamanens praktiserande

Med Medicin hjulet Shamanens praktiserande öppnar du upp för att gå shamanens väg på en ny nivå med bl.a. berättande, ceremonier, journeying, shape-shifting och drömmande.


Med shamansk healing fortsätter du att hela och balansera dig själv.


I varje kurs ingår support och vägledning i ditt helande och lärande, shamansk healing behandlingar, ceremonier och övningar.


Medicin hjulet Shamanens praktiserande Syd, Väst, Norr och Öst, tre månader mellan varje kurs.
Förkunskaper: Medicin hjulet Helanderesa
1-2 deltagare/kurs.

Pris: 3950 kr/kurs


Medicin hjulet Shamanens praktiserande Syd

Ormen

Ormen lär dig hur du kan ömsa ditt förflutna som ormen ömsar sitt skinn.

Här helar du förflutet för att återfå balans och att gå med balans genom ditt liv.
Du lär dig om att bringa skönhet till andra och om att leva med passion för livet.


Medicin hjulet Shamanens praktiserande Väst

Jaguaren

Jaguaren lär dig om att gå med kraft och om förmågan att förnya dig själv.

Här helar du karma och mönster från ditt förflutna och förfäder.
Du lär dig om att vara en vårdare av jorden och om ceremonier.


Medicin hjulet Shamanens praktiserande Norr

Kolibrin

Kolibrin lär dig om att följa din själs sanning med glädje.

Här helar du själslig kraft och öppnar upp för visdomslärorna.
Du lär dig om att vara en vårdare av visdomslärorna och om journeying.


Medicin hjulet Shamanens praktiserande Öst

Örnen och kondoren

Örnen och kondoren lär dig om att se från ett högre perspektiv på livet.

Här helar du och tar tillbaka projektioner.
Du lär dig om att vara en Earthkeeper, om shape-shifting och om att drömma.

Här kan du...


Förändra, påverka och utveckla dig själv och ditt liv med energimedicin och shamanism!


  • Upptäck möjligheterna med energimedicin...
  • Personlig vägledning...
  • Shamanism för helande och som andligt praktiserande...
  • Helanderesor och träning...
  • Gå på ceremonier...
  • Workshops...
  • Personlig utveckling
  • Andlig utveckling


Energimedicin, healing


Med energimedicin, shamansk healing, healing får du support i att hela det som du upplever att du vill ha en förändring av.


Läs mer om obalansers påverkan och ursprung här


Kontakt


Colors of Life

Tatjana Larsson

Mobil: 0730-21 02 91

E-post: tatjana(at)colorsoflife.se

Adress: Regementsvägen 4,

852 38 Sundsvall

Copyright © Colors of Life 2020 All Rights Reserved