Shamanens väg

Shamanens väg

Shamanens väg helande och träning i shamanism genom de fyra riktningarna syd, väst, norr och öst


Fyra kurser under ett års tid, varje kurs är två dagar på helg lö-sön
4900 kr/kurs


Kurs med personlig träning


Shamanens väg är för dig som vill kliva in på vägen som shaman och fördjupa de andliga aspekterna av shamanens väg, så som inre vetande, direkta upplevelser, synkronicitet, den glädje och kärlek som kännetecknar höga shamaners förhållningssätt, shapeshifting, drömmande m.m. 
Under de fyra kurserna får du shamansk healing behandlingar som bl.a. illumination, extraktionsprocesser, soul retrieval och destiny retrieval.


I varje kurs ingår vägledning i ditt helande och lärande, shamansk healing behandlingar, riter, ceremonier, övningar, meditation och tid med mesan.


Förkunskaper medicin hjulet syd, väst, norr och öst. 

Kurser

Syd

I syd lär du dig om att leva i balans, i ayni, om din inre och din yttre värld och om skapande. Du får engagera dig i att skapa ditt liv sant med din själs syfte och din ödesväg.


Väst

I väst lär du dig om att gå med kraft och elementet vatten, om skapande, ayni och gåvor från förfäderna. Du får engagera dig i din väg för helande och förnyelse, så som jaguaren står för förnyelse, och finna din väg framåt.  


Norr

I norr lär du dig om att gå med visdom och kraft genom livet, om shamanens kraft och om att drömma. Du får engagera dig i helande av din själs kraft, i tid ur shamanens perspektiv och i att drömma din väg framåt.


Öst

I öst lär du dig om att leva från synkronicitet i ditt liv, om shapeshifting och om att drömma fram världen. Du får engagera dig i helande av ditt förflutna, i att ta tillbaka din kraft, i din själs väg och syfte och i ditt skapande på din ödesväg.