Läs mer

Läs mer om shamansk healing

Lär dig mer om olika behandlingar i shamansk healing och när de används för helande.


Illumination eller ljusbadsprocessen som den även kallas används för helande av själsliga sår och hur dessa har påverkat oss och våra liv. I varje själsligt sår genom livet finns en gåva och livslärdom.


Extraktionsprocesser används när man har dragit till sig främmande energier som inte tillhör vår egna, naturliga energi i vårt ljusenergifält (LEF). 


LEF kallas även för auran och omger vår fysiska kropp. Ren energi flödar naturligt i vårt LEF och transporteras till kroppen och våra organ genom meridianer. I LEF finns chakrorna, sju större energicentran som finns längs ryggraden från rotchakrat i perineum upp till kronchakrat uppe på hjässan. Dessa chakror är kopplade till det centrala nervsystemet och påverkar vår nervfysiologi direkt; våra känslor, våra tankar och vår fysiska kropp.


Det finns två typer av extraktionsprocesser, en för stagnerade energier som ofta ger upphov till fysisk smärta någonstans i kroppen, negativa känslor och tankar och en för energier som förorenat LEF och som ofta ger upphov till oregelbundna fysiska symptom, spänningar i kroppen och trötthet.


Extraktionsprocesserna används för helande av påverkan från främmande energier så att man kan återfå sin naturliga energibalans. 


Soul retrieval används när man har upplevt känslomässigt eller fysiskt trauma eller svåra upplevelser. En del av sin själs essens och livsenergi flyr i samband med traumat eller upplevelsen för att kunna överleva smärtan. 

Inom shamanism ser man på detta som att en del av personens vitala essens och livsenergi flyr från personen till den icke ordinära verkligheten. När en del av en persons själ har flytt kan det komma till uttryck t.ex. genom att personen försöker fylla sitt inre tomrum med yttre saker, mat eller annat, genom sjukdomar eller genom att personen upplever sig inte vara helt i sin kropp.


I soul retieval gör shamanen en journey, en resa i den icke ordinära verkligheten till den plats där själsdelen finns, för att hämta tillbaka själsdelen till personen. Själsdelen kan då helas och komma tillbaka till personen med sin essens, sin kraft, sitt uttryck och sina förmågor.


Destiny retrieval används när man är redo att ta emot en potential av sin kraft och sitt uttryck, av sin ödesväg här och nu i sitt liv. Ödet kan ses som ett kall, mening med sitt liv eller att leva sin sanning i sitt liv.


Tarot används för berättelser och som vägledning i helande i samband med healing behandlingar. I tarot används den stora arkanan som representerar själens resa till helhet.


Hur shamansk healing kan supporta dig i vad du vill uppnå, uppleva och skapa i ditt liv


Längtar du efter att uppnå, uppleva och skapa mer glädje, kreativitet, närvaro, lugn och stillhet i ditt varande, harmoni i relationer, mer energi, fysiskt välmående, själslig utveckling, utvecklas i ditt arbete eller något annat i ditt liv? 


Det kan handla om en pigg, frisk och stark kropp, ökad rörlighet.

Det kan handla om närvaro, både inom dig själv, med ett inre lugn och en inre stillhet, och närvaro i ditt aktiva, kreativa skapande i ditt liv, tro på dig själv och din sanning.

Det kan handla om glädje, harmoni och utveckling i relationer och arbete.

Det kan handla om själslig utveckling, vad som ger dig mening i livet och vad du vill skapa i ditt liv.

Det kan handla om andlig utveckling, förbindelsen med ditt högre jag, syftet med ditt liv och drömmars budskap och vägledning.


Vad handlar det om för dig?


Möjligheterna att påverka våra liv och förändra i den riktning som är viktig för oss är stora. 


Ibland är förändringarna enkla och går snabbt att genomföra.

Ibland är det förändringar som tar längre tid.

Ibland behöver vi förändra inom oss själva för den förändring som vi vill uppnå, uppleva och skapa mer av, för att frigöra våra inre resurser som vi behöver för att ta stegen i den riktning vi önskar.


Shamansk healing och energimedicin healing ger dig support att helas och ta fram dina inre resurser. Behandlingarna är kraftfulla och ger energetisk  transformation, insikter och möjligheter för dig för din förändring.


Lösningar på problem


Här är några vanliga exempel på problem som många finner lösningen på med shamansk healing och energimedicin healing.


P.      Själsliga sår från upplevelser i våra liv


Alla bra upplevelser genom våra liv har vi med oss som goda minnen och sådant som stärker oss idag och som vi kanske väljer att skapa vidare på. Men vi kan också gå omkring med svåra eller traumatiska upplevelser som påverkar oss i vår vardag. 


P.      Hur vi ser på oss själva


Är det någon sida hos dig själv som du inte tycker om som du skulle vilja förändra? Ofta upplever man negativa känslor i samband med att man tänker på detta hos sig själv eller när man upplever en situation där denna sida hos sig själv blir påtaglig. Det kan t.ex. handla om stress, prestation eller självkänsla.


P.      Vad vi har med oss från vårt arv och uppväxten


Har du tänkt på hur stor påverkan arvet och uppväxten har haft på dig som person och hur det påverkar dig idag? För många av oss har tankar väckts om  vem vi förväntas vara och om vem vi är. Genom vår fysiska kropp får vi med oss ett arv från tidigare generationer och genom våra upplevelser under uppväxten får vi med oss beteende-, vane- och tankemönster. Positiva minnen och upplevelser från uppväxten blir till gåvor i det vuxna livet, medan negativa minnen, arvet och negativa beteende-, vane- och tankemönster kan påverka oss i vår vardag.


P.      Påverkan på fysisk rörlighet och smärta i kroppen


Har du påverkan på din fysiska rörlighet sedan länge eller från en händelse, eller har du konstant eller återkommande smärta någonstans i kroppen men är frisk? Detta är vanligtvis kompakta energetiska blockeringar som blockerar kroppens naturliga energiflöde och som ofta även har negativ påverkan känslomässigt.