Lär dig mer om energimedicin healing
Colors of Life

Lär dig mer om energimedicin healing

Energimedicin healing behandlingar är varierade avancerade helandemetoder där behandlingstillfället består av samtal, energimedicin healing behandling och vägledning.


Dessa behandlingar är enkla och passar dig som inte vill ha en specifikt shamansk inriktning på dina healing behandlingar.


Energimedicin healing behandlingarna har influenser från shamanism, tibetansk healing och uråldriga andliga läror.


Energimedicin används för helande av disharmoniska frekvenser för att återfå de naturliga frekvenserna. Disharmoniska frekvenser, eller obalanser i LEF, kan ha en påverkan t.ex. fysiskt, känslomässigt, i relationer, på vår livsenergi eller på annat sätt i våra liv, och ha ett brett varierat ursprung t.ex. från stress, arv, livsstil och trauma. 


Allt i universum består av energi och vibration. I vår kropp har t.ex. cellerna och kroppens organ olika vibration. Vår kropp omges av ett ljusenergifält (LEF) som även kallas för auran. I LEF finns chakrorna, sju större energicentran, längs ryggraden från rotchakrat i perineum upp till kronchakrat uppe på hjässan. Dessa chakror är kopplade till det centrala nervsystemet och påverkar vår nervfysiologi direkt; våra känslor, våra tankar och vår fysiska kropp. Ren energi flödar naturligt i vårt LEF när vi är i balans och transporteras till kroppen och våra organ genom meridianer. Med chakrorna utbyter vi energi med vår omgivning.


När man har obalanser i LEF blockeras eller påverkas det naturliga energiflödet i kroppen och inom oss. Olika behandlingar syftar till att på energetisk nivå hela obalanser som t.ex. stagnerad energi, blockeringar och främmande energi, för att återfå livsenergi och energetisk balans.


Behandlingarna syftar till helande av ursprung till problem på energetisk nivå för att återfå livsenergi och energetisk balans.

Copyright © Colors of Life 2020 Alla rättigheter förbehållna