Tjänster
Colors of Life

Shamansk healing

Shamansk healing behandlingar med samtal, healing behandling och vägledning

Shamansk healing behandlingar på distans med kontakt på mobil

Shamansk healing enklare behandlingar med personlig vägledning som friskvård


Shamansk healing behandlingar är de shamansk healing behandlingar som lärs ut av Dr. Alberto Villoldo i The Four Winds Light Body School som bl.a. ljusbadsprocessen, extraktionsbehandlingar, soul retrieval, destiny retrieval samt ett stort urval av metoder för helande och tarot.

Energimedicin healing

Energimedicin healing behandlingar med samtal, healing behandling och vägledning


Energimedicin healing behandlingar på distans med kontakt på mobil


Energimedicin healing behandlingar är varierade avancerade helandemetoder där behandlingstillfället består av samtal, energimedicin healing behandling och vägledning.


Dessa behandlingar är enkla och passar dig som inte vill ha en specifikt shamansk inriktning på dina healing behandlingar.

Shamanism

Medicin hjulet

Shamanens väg

Vandra med visdom och kraft

Munay-Ki

Shamanskt helande


Shamanism är en väg till sin sanna natur och att leva i balans med allt runt om sig som en förvaltare av jorden. 


Shamanism sägs vara det äldsta andliga praktiserandet och som tros sträcka sig mer än 100 000 år bakåt i tiden. 


Shamanism är bl.a. en väg till sitt högre jag, att uppnå helhet, att förstå sin själs syfte i sitt liv och att gå med visdom och kraft genom livet.

Meditation

Meditation


Datum för meditationer kommer du att hitta här och i kalendern.


Meditation för balans, kontakt med sitt inre och närvaro här och nu i sitt liv.Copyright © Colors of Life 2020 Alla rättigheter förbehållna