Shamanism
Colors of Life

LÄR DIG MER OM SHAMANISM


Lär dig mer om shamanism, hur ursprungliga kunskaper och visdom om livet kan supporta medvetna liv i balans och harmoni.

Shamanism

Medicin hjulet

Shamanens väg

Vandra med visdom och kraft

Munay-Ki

Shamanskt helande


Shamanism är en väg till sin sanna natur och att leva i balans med allt runt om sig som en förvaltare av jorden. 


Shamanism sägs vara det äldsta andliga praktiserandet och som tros sträcka sig mer än 100 000 år bakåt i tiden. 


Shamanen erhåller genom sitt helande och sina upplevelser kunskap bl.a. om livets resa, världen av materia och världen av energi, mysterieläror och shamanska förmågor. 


Shamanism är bl.a. en väg till sitt högre jag, att uppnå helhet, att förstå sin själs syfte i sitt liv och att gå med visdom och kraft genom livet.


Att gå den shamanska vägen börjar ofta med ett kall t.ex. att följa sitt hjärta, att öppna upp för shamanska kunskaper och visdom, att leva naturligt eller att helas och utvecklas som person.Copyright © Colors of Life 2020 Alla rättigheter förbehållna