Shamanism
Colors of Life

LÄR DIG MER OM SHAMANISM


Lär dig mer om shamanism, hur ursprungliga kunskaper och visdom om livet kan supporta medvetna liv i balans och harmoni.

Shamanism

Munay-Ki


Medicin hjulet

Shamanens väg

Vandra med visdom och kraft


Shamanskt helande


Shamanism är en väg till sin sanna natur och att leva i balans med allt runt om sig som en förvaltare av jorden. 


Shamanism sägs vara det äldsta andliga praktiserandet och som tros sträcka sig mer än 100 000 år bakåt i tiden. 


Shamanen erhåller genom sitt helande och sina upplevelser kunskap bl.a. om livets resa, världen av materia och världen av energi, mysterieläror och shamanska förmågor. 


Shamanism är bl.a. en väg till sitt högre jag, att uppnå helhet, att förstå sin själs syfte i sitt liv och att gå med visdom och kraft genom livet.


Att gå den shamanska vägen börjar ofta med ett kall t.ex. att följa sitt hjärta, att öppna upp för shamanska kunskaper och visdom, att leva naturligt eller att helas och utvecklas som person.


Man börjar sin resa i medicin hjulet med att hela många aspekter av sig själv och bygga sin egen mesa, shamanens altare.


Med Shamanens väg öppnar man upp för shamanska förmågor och kunskap och fortsätter sitt personliga helande. 


Vandra med visdom och kraft tar dig på resan att vara en person som går med visdom och kraft genom sitt liv. Mer information kommer inom kort.

Copyright © Colors of Life 2020 Alla rättigheter förbehållna