Lär dig mer om shamanism
Colors of Life

Lär dig mer om shamanism

Shamansim sägs vara det äldsta andliga praktiserandet och tros ha praktiserats så långt tillbaka i tiden som för mer än 100'000 år sedan.


Shamanism handlar om visdom och kunskap om livet och livets resa, helandekunskaper och förvaltande av livet, varandra, jorden och allt liv på jorden och universum.


För den som är kallad är shamanism en väg till att gå med visdom och kraft genom livet, en väg av förvaltarskap, en väg till sitt högre jag och att leva sin själs sanning i sitt liv.


Shamaner lever med en fot i världen av materia och en fot i världen av energi och sägs ofta vara medlare mellan den här världen och andevärlden då han eller hon kan kommunicera med andevärlden. Shamaner har kunskap om världen av energi och om världen av materia som vi lever i.


Shaman är den som erhåller sin visdom och sin kunskap genom sina direkta upplevelser på sin väg. Varje shaman är en självförverkligad shaman dvs. han eller hon har erhållit sin visdom, sina kunskaper, sin kraft och förmågor genom sina egna upplevelser.


Shamanism har genom tiderna praktiserats i många kulturer världen över bl.a. Nord- och Sydamerika, Grönland, Europa, Sibirien, Afrika, Asien och Australien.


Shamaner har kunskaper om själens resa genom tiden och förmågor som journeying, resor i världen av energi den sk. icke-ordinära världen, alternativa medvetandetillstånd, att drömma fram världen och om energier, shape-shifting, drömmar och drömmars betydelse, ceremonier, ritualer, initieringar, helande och visdomsläror.


Shamaner arbetar ofta med andliga guider, ljushelare och beskyddare i andevärlden och kraftdjur. Shamaner har även ett eller flera altaren för sin shamanska medicin. Vanliga redskap är trummor, skallror, ceremoniella kläder och rituella föremål. När shamaner öppnar ett heligt rum för sitt arbete, hälsas och kallas de fyra väderstrecken, Moder jord och Anden in till det heliga rummet.


Läror om den shamanska vägen, dess praktiserande, kunskaper och förmågor delas vidare från generation till generation och från lärare till student. Där studenten genom initieringar får tillgång till stor andlig support på sin väg.


Inom shamanismen finns även ett praktiserande av att hedra sina förfäder och det är även vanligt i helande att helande av förfäder behövs.


Shamaner är mästare av energi och vibration.


För shamanen är allt heligt och det naturliga sättet att leva och förhålla sig till allt som är runt om är att vara i ayni, i balans med.

Copyright © Colors of Life 2020 Alla rättigheter förbehållna