Medicin hjulet
Colors of Life

Medicin hjulet

Medicin hjulet helande och träning i shamanism genom de fyra riktningarna syd, väst, norr och öst


Fyra kurser under ett års tid, varje kurs är två dagar på helg lö-sön
3900 kr/kurs


Kurs med personlig träning, upp till två deltagare


Medicin hjulet är en väg att hela många aspekter av sig själv. 


Den shamanska vägen är en väg till att leva i balans och harmoni, i ayni, och till att gå med visdom och kraft genom livet, en väg som handlar om förvaltarskap. Shamanism sägs vara det äldsta andliga praktiserandet, och du lär dig om shamanism, praktiserar, får initieringar, deltar i ceremonier och bygger din egen mesa.


I varje kurs ingår support och vägledning i ditt helande och lärande, shamansk healing behandlingar, riter, ceremonier och övningar.

Kurser

Syd

I syd helar man själsliga sår från sitt förflutna för att omvandla dessa till kraft och visdom. Man lär sig om Moder jords helande kraft, om att gå med balans genom livet och om förmågan att berätta berättelser.


Väst

I väst helar man feminin kraft, karma och mönster från sitt förflutna och relationen till sina förfäder. Man lär sig om att gå med kraft och sanning genom sitt liv och om att vara en förvaltare av jorden.


Norr

I norr helar man maskulin kraft hos sig själv och sin själs kraft. Man lär sig om mysterieläror, om att drömma sitt öde och om att vara en förvaltare av visdomslärorna.


Öst

I öst helar man sitt förflutna och tar tillbaka sina projektioner. Man lär sig om om att se skönhet, om att drömma fram världen och om att vara en Earthkeeper; en förvaltare av hela jorden.


Copyright © Colors of Life 2020 Alla rättigheter förbehållna