Medicin hjulet
Colors of Life

Medicin hjulet

Medicin hjulet helande och träning i shamanism genom de fyra riktningarna syd, väst, norr och öst


Fyra kurser under ett års tid, varje kurs är två dagar på helg lö-sön
3900 kr/kurs


Kurs med personlig träning


Resan i medicin hjulet börjar med att hela många aspekter av dig själv och under resans gång bygger du din egen mesa, shamanens altare.


Den shamanska vägen är en väg till att leva i balans och harmoni, i ayni, och till att gå med visdom och kraft genom livet, en väg som handlar om förvaltarskap. Shamanism sägs vara det äldsta andliga praktiserandet, och du lär dig om shamanism, praktiserar, får initieringar, deltar i ceremonier och bygger din egen mesa.


I varje kurs ingår support och vägledning i ditt helande och lärande, shamansk healing behandlingar, riter, ceremonier och övningar.

Kurser

Syd

I syd helar du själsliga sår från ditt förflutna för att omvandla dessa till kraft och visdom. Du lär dig om Moder jords helande kraft, om att gå med balans genom livet och om förmågan att berätta berättelser.


Väst

I väst helar du feminin kraft, karma och mönster från ditt förflutna och relationen till dina förfäder. Du lär dig om att gå med kraft och sanning genom ditt liv och om att vara en förvaltare av jorden.


Norr

I norr helar du maskulin kraft hos dig själv och din själs kraft. Du lär dig om mysterieläror, om att drömma ditt öde och om att vara en förvaltare av visdomslärorna.


Öst

I öst helar du ditt förflutna och tar tillbaka dina projektioner. Du lär dig om om att se skönhet, om att drömma fram världen och om att vara en Earthkeeper; en förvaltare av hela jorden.


Copyright © Colors of Life 2020 Alla rättigheter förbehållna