Shamanskt helande
Colors of Life

Shamanskt helande

Soul retrieval med mesa proxy, 3 h, 1300 kr

Soul retrieval för helande av trauman och svåra händelser för att återfå själslig kraft, uttryck och förmågor. Därefter görs en mesa proxy för att fördjupa förståelsen av sitt helande och för vägledning i att ta emot denna kraft i sitt liv.


Drömmars budskap och vägledning med helande behandling, 3 h, 1300 kr

Nattliga drömmar kan ha både viktiga budskap och ge vägledning. Här får du engagera din dröm för att förstå budskap och själslig vägledning med mesa proxy. Efter detta får du en helande behandling för att transformera tung energi och ta emot gåvan med drömmen och ditt helande.


Reading med stenar, 1,5 h, 675 kr

Här görs en reading för ett problem som du har eller för din livssituation. Du får vara delaktig i readingen för att förändra hinder och blockeringar genom helande. Därefter får du budskap i readingen om dina nya möjligheter.


Reading med blad, 1,5 h, 685 kr

Här görs en reading med torkade blad och en mestana för ett problem som du har eller för din livssituation. Därefter spåras helande bortom problemet och det nya förankras som en del av ditt helande.

Helande av en hel problematik, 2 h, 850 kr

Ibland behöver en shamansk helandemetod användas för helande av en hel energetisk problematik som påverkar negativt i livet. Det kan t.ex. handla om karma eller mönster som har ärvts. 


Shamansk healing med tarot, 2 h, 850 kr
Här får du använda dig av berättelsen som redskap för helande. Med shamansk healing och vägledning.


Helande för kraft och beskydd, 2 h, 850 kr eller 3x2h 2495 kr
Helande med olika metoder specifikt anpassade för ditt helande för att hela svårare problematik som du upplever påverkar din kraft negativt eller hindrar dig på något sätt i ditt liv.


Soul retrieval och destiny retrieval, 2x3 h med uppföljningsträff 1 h, 2495 kr
För dig som är redo att kliva in i din kraft och leva och skapa dina drömmar.
Avancerat fördjupat helande med soul retrieval och destiny retrieval. Uppföljningsträff med coachning. 


Copyright © Colors of Life 2020 Alla rättigheter förbehållna