Vandra med visdom och kraft
Colors of Life

Vandra med visdom och kraft

Vandra med visdom och kraft helande och träning i shamanism


Kurs två dagar på helg lö-sön

6200 kr


Kurs med personlig träning


Vandra med visdom och kraft tar dig på resan att bli en person som går med visdom och kraft genom ditt liv. 


Du får lära dig om att gå med kraft, om att drömma medvetet och om kraften att skapa. Du får engagera dig i ditt helande med shamansk energimedicin som bl.a. soul retrieval, destiny retrieval och tarot. Du får riterna Musuq Karpay och Taitanchis rite. Med shamanska förmågor och ceremonier lär du dig redskap för att gå genom livet med visdom och kraft och att drömma din ödesväg.


Förkunskaper Medicin hjulet helanderesa och Shamanens väg.


Kurser

Copyright © Colors of Life 2020 Alla rättigheter förbehållna