Shamansk healing
Colors of Life

Lär dig mer om shamansk healing

Lär dig mer om olika behandlingar i shamansk healing och när de används för helande.


Shamansk healing

Shamansk healing behandlingar med samtal, healing behandling och vägledning


Shamansk healing behandlingar på distans med kontakt på mobil


Shamansk healing enklare behandlingar med personlig vägledning som friskvård läs mer


90 min
650 kr


Erbjudande tre shamansk healing behandlingar för 1495 kr*  t.o.m. den 30 december 2020. *Giltighetstid tre månader från datum för köp.


Shamansk healing är den shamanska energimedicin som lärs ut av Dr. Alberto Villoldo i The Four Winds Light Body School med behandlingar som ljusbadsprocessen, extraktionsbehandlingar, soul retrieval, destiny retrieval samt ett stort urval av metoder för helande och vägledning med tarot.


Shamansk healing är healing med ursprung från shamanism och uråldriga läror bl.a. från Anderna och Amazonas i Sydamerika. De uråldriga lärorna förmedlar kunskap om hur ett ljus energi fält (LEF) omger den fysiska kroppen. LEF har en ljusanatomi med bl.a. chakrorna som vi alla har gemensamt, på samma sätt som vår fysiologiska anatomi.


Obalanser i LEF kan ha en påverkan t.ex. fysiskt, känslomässigt, i relationer, på vår livsenergi eller på annat sätt i våra liv, och ha ett brett varierat ursprung t.ex. från stress, arv, livsstil och trauma.  


Healingmetoderna syftar till att hela ursprunget till problem.

Copyright © Colors of Life 2020 Alla rättigheter förbehållna