Lär dig mer om shamansk healing
Colors of Life

Lär dig mer om shamansk healing

Lär dig mer om olika behandlingar i shamansk healing och när de används för helande.


Illumination eller ljusbadsprocessen som den även kallas används för helande av själsliga sår och hur dessa har påverkat oss och våra liv. I varje själsligt sår genom livet finns en gåva och livslärdom.


Extraktionsprocesser används när man har dragit till sig främmande energier som inte tillhör vår egna, naturliga energi i vårt ljusenergifält (LEF). 


LEF kallas även för auran och omger vår fysiska kropp. Ren energi flödar naturligt i vårt LEF och transporteras till kroppen och våra organ genom meridianer. I LEF finns chakrorna, sju större energicentran som finns längs ryggraden från rotchakrat i perineum upp till kronchakrat uppe på hjässan. Dessa chakror är kopplade till det centrala nervsystemet och påverkar vår nervfysiologi direkt; våra känslor, våra tankar och vår fysiska kropp.


Det finns två typer av extraktionsprocesser, en för stagnerade energier som ofta ger upphov till fysisk smärta någonstans i kroppen, negativa känslor och tankar och en för energier som förorenat LEF och som ofta ger upphov till oregelbundna fysiska symptom, spänningar i kroppen och trötthet.


Extraktionsprocesserna används för helande av påverkan från främmande energier så att man kan återfå sin naturliga energibalans. 


Soul retrieval används när man har upplevt känslomässigt eller fysiskt trauma eller svåra upplevelser. En del av sin själs essens och livsenergi flyr i samband med traumat eller upplevelsen för att kunna överleva smärtan. 

Inom shamanism ser man på detta som att en del av personens vitala essens och livsenergi flyr från personen till den icke ordinära verkligheten. När en del av en persons själ har flytt kan det komma till uttryck t.ex. genom att personen försöker fylla sitt inre tomrum med yttre saker, mat eller annat, genom sjukdomar eller genom att personen upplever sig inte vara helt i sin kropp.


I soul retieval gör shamanen en journey, en resa i den icke ordinära verkligheten till den plats där själsdelen finns, för att hämta tillbaka själsdelen till personen. Själsdelen kan då helas och komma tillbaka till personen med sin essens, sin kraft, sitt uttryck och sina förmågor.


Destiny retrieval används när man är redo att ta emot en potential av sin kraft och sitt uttryck, av sin ödesväg här och nu i sitt liv. Ödet kan ses som ett kall, mening med sitt liv eller att leva sin sanning i sitt liv.


Tarot används för berättelser och som vägledning i helande i samband med healing behandlingar. I tarot används den stora arkanan som representerar själens resa till helhet.

Copyright © Colors of Life 2020 Alla rättigheter förbehållna