Shamansk healing

Shamansk healing

Shamansk healing

Shamansk healing 90 min 695 kr


Shamansk healing 90 min på distans med kontakt på mobil 695 kr


Shamansk healing som friskvård 90 min 695 kr (i lokalerna eller på distans)


Shamansk healing 120 min 925 kr (vid svårare behandlingar där mer tid behövs)


Tidsbokning och rådgivning: Tatjana Larsson, 0730-21 02 91Shamansk healing behandlingar


Med shamansk healing får du support i ditt helande och i att ta fram gåvor, kraft och möjligheter.


Varje behandling består av samtal, healing behandling och vägledning.


Shamansk healing behandlingar i lokalen eller på distans med kontakt på mobil.


Shamansk healing har en stor bredd när det kommer till helande. Shamansk healing kan supporta dig i ditt helande av allt från det enklare till det svårare helandet.


Vid svårare behandlingar som behöver göras på plats i lokalerna och där längre tid behövs, tas frågan upp med den som bokar shamansk healing behandlingen i samband med bokning av tid. Det kan innebära t.ex. från en 120 min behandling till två 90 min behandlingar samma dag beroende på vad som behöver helas.


Illumination eller ljusbadsprocessen som den även kallas används för helande av själsliga sår från sitt förflutna och hur dessa har påverkat oss och våra liv. I varje själsligt sår genom livet finns en gåva och livslärdom.


Extraktionsprocesser används när man har dragit till sig främmande energier som inte tillhör vår egna, naturliga energi i vårt ljusenergifält (LEF) även kallad auran. 


LEF kallas även för auran och omger vår fysiska kropp. Ren energi flödar naturligt i vårt LEF och transporteras till kroppen och våra organ genom meridianer. I LEF finns chakrorna, sju större energicentran som finns längs ryggraden från rotchakrat i perineum upp till kronchakrat uppe på hjässan. Dessa chakror är kopplade till det centrala nervsystemet och påverkar vår nervfysiologi direkt; våra känslor, våra tankar och vår fysiska kropp.


Det finns två typer av extraktionsprocesser, en för stagnerade energier som ofta ger upphov till fysisk smärta någonstans i kroppen, negativa känslor och tankar och en för energier som förorenat LEF och som ofta ger upphov till oregelbundna fysiska symptom, spänningar i kroppen och trötthet.


Extraktionsprocesserna används för helande av påverkan från främmande energier så att man kan återfå sin naturliga energibalans. 


Soul retrieval används när man har upplevt känslomässigt eller fysiskt trauma eller svåra upplevelser. En del av sin själs essens och livsenergi flyr i samband med traumat eller upplevelsen för att kunna överleva smärtan. 

Inom shamanism ser man på detta som att en del av personens vitala essens och livsenergi flyr från personen till den icke ordinära verkligheten. När en del av en persons själ har flytt kan det komma till uttryck t.ex. genom att personen försöker fylla sitt inre tomrum med yttre saker, mat eller annat, genom sjukdomar eller genom att personen upplever sig inte vara helt i sin kropp.


I soul retieval gör shamanen en journey, en resa i den icke ordinära verkligheten till den plats där själsdelen finns, för att hämta tillbaka själsdelen till personen. Själsdelen kan då helas och komma tillbaka till personen med sin essens, sin kraft, sitt uttryck och sina förmågor.


Destiny retrieval används när man är redo att ta emot en potential av sin kraft och sitt uttryck, av sin ödesväg här och nu i sitt liv. Ödet kan ses som ett kall, mening med sitt liv eller att leva sin sanning i sitt liv.


Övriga behandlingar och metoder
Utöver ovanstående behandlingar används ett stort urval av shamansk healing behandlingar och metoder för helande utifrån vad du vill hela.Hur shamansk healing kan supporta dig i att
påverka och förändra dig själv och ditt liv


Vad vill du påverka och förändra hos dig själv och i ditt liv? 


Det kan t.ex. handla om:

  • en pigg, frisk och stark kropp, ökad rörlighet

  • balans och harmoni i kropp och själ

  • närvaro, både inom dig själv, med ett inre lugn och en inre stillhet, och närvaro i ditt aktiva, kreativa skapande i ditt liv

  • att utvecklas som person

  • harmoni och balans i relationer

  • själens syfte och att leva och skapa sant med dig själv

  • själens resa till helhet och att leva din ödesväg


Vad handlar det om för dig?


Möjligheterna att påverka våra liv och förändra i den riktning som är viktig för oss är stora. 


Ibland är förändringarna enkla och går snabbt att genomföra.

Ibland är det förändringar som tar längre tid.

Ibland behöver vi förändra inom oss själva för den förändring som vi vill uppnå, uppleva och skapa mer av, för att frigöra våra inre resurser som vi behöver för att ta stegen i den riktning vi önskar.


Shamansk healing ger dig support i ditt helande. Behandlingarna är kraftfulla, transforme-ande och ger insikter och möjligheter till förändring för dig.Shamansk healing för helande och balans i kropp och själ


Obalanser i sin aura som omger kroppen, även kallad ljusenergifältet (LEF),  kan ha en påverkan t.ex. fysiskt, känslomässigt, i relationer, på vår livsenergi eller på annat sätt i våra liv, och ha ett brett varierat ursprung t.ex. från stress, arv, livsstil och trauma.  


Här är några exempel på sådant som shamansk healing kan supporta dig i helande av:


Själsliga sår från upplevelser i ditt liv

Alla bra upplevelser genom livet har du med dig som goda minnen och sådant som stärker dig idag och som du kanske väljer att skapa vidare på. Men du kan också gå omkring med svåra eller traumatiska upplevelser som påverkar dig i din vardag. 


Hur du ser på dig själv

Är det någon sida hos dig själv som du skulle vilja förändra? Ofta upplever man negativa känslor i samband med att man tänker på detta hos sig själv eller när man upplever en situation där denna sida hos sig själv blir påtaglig. Det kan t.ex. handla om stress, prestation, självkänsla eller annat för dig.


Vad du har med dig från ditt arv och din uppväxt

Har du tänkt på hur stor påverkan ditt arv och din uppväxt har haft på dig som person och hur det påverkar dig idag? För många människor har tankar väckts om  vem vi förväntas vara och om vem vi egentligen är eller vill vara. Genom din fysiska kropp får du med dig ett arv från tidigare generationer och genom dina upplevelser under uppväxten får du med dig beteende-, vane- och tankemönster. Positiva minnen och upplevelser från uppväxten blir till gåvor i det vuxna livet, medan negativa minnen, arvet och negativa beteende-, vane- och tankemönster kan påverka dig i din vardag.


Påverkan på fysisk rörlighet och smärta i kroppen

Har du påverkan på din fysiska rörlighet sedan länge eller från en händelse? Eller har du konstant eller återkommande smärta någonstans i kroppen men är frisk i övrigt? Detta är vanligtvis kompakta energetiska blockeringar som blockerar kroppens naturliga energiflöde och som ofta även har negativ påverkan känslomässigt. 

Obalanser fysiskt, känslomässigt och energimässigt
Upplever du fysisk påverkan genom oregelbundna symptom i kroppen, känslomässig påverkan som är påtaglig eller annorlunda än i vanliga fall, eller påverkan på din energi och ork som sker återkommande eller oregelbundet? Då kan det bero på att ditt ljusenergifält, din aura, har förorenats av främmande energier som påverkar din livsenergi och kraft.

Något som du inte har kunnat släppa från ditt förflutna
Har du något som du upplever att du inte har kunnat släppa från ditt förflutna?
Det kan t.ex. handla om en tidigare relation, händelse eller upplevelse. Då kan det bero på att detta "minne" har lagrats i ditt ljusenergifält, din aura, och kan t.ex. påverka dig starkt fysiskt eller känslomässigt.

Återupprepande negativa händelser eller negativa tanke- eller beteendemönster
Upplever du återupprepande negativa händelser eller negativa återupprepande tanke- eller beteendemönster i ditt liv? Detta kan t.ex. bero på negativitet eller illvilja som riktas mot dig eller karma från ditt förflutna, som du själv har skapat medvetet eller omedvetet, och som visar sig för att kunna helas.