Shamanism kurser

Shamanism kurser

Munay-Ki helanderesa är en väg att helas och utvecklas som person genom de nio riterna i Munay-Ki, ditt helande och ditt praktiserande. Riterna ger dig möjligheter att hela aspekter av dig själv som t.ex. din relation till ditt förflutna, till dina förfäder, till jorden, ditt feminina och ditt maskulina.I sin essens handlar riterna om förvaltarskap.


Initieringarna frigör kreativ kraft och är utvecklande steg som tar dig till ett högre medvetande. Munay-Ki är en väg till din sanna natur och att gå med visdom och kraft genom livet.


Läs mer

Här får du utforska drömmar, både nattliga och dagliga drömmar.


Du får lära dig om hur du på olika sätt kan tolka budskap som du får i dina drömmar, hur drömmar kan påverka ditt liv, hur du kan drömma medvetet och om att drömma fram världen.


Läs mer


Här sätter du fokus på din väg och sanning.


Du får engagera dig i hur du kan gå med ljus och kärlek genom ditt liv; i ditt kreativa skapande av ditt liv, dina relationer, ditt arbete och på din själs väg.


Du öppnar upp för förståelsen av vem du är och hur du kan påverka din väg med ljus och kärlek.


Läs mer