Shamanism kurser

Shamanism kurser

Munay-Ki helanderesa är en väg att helas och utvecklas som person genom de nio riterna i Munay-Ki, ditt helande och ditt praktiserande. Riterna ger dig möjligheter att hela aspekter av dig själv som t.ex. din relation till ditt förflutna, till dina förfäder, till jorden, ditt feminina och ditt maskulina.I sin essens handlar riterna om förvaltarskap.


Initieringarna frigör kreativ kraft och är utvecklande steg som tar dig till ett högre medvetande. Munay-Ki är en väg till din sanna natur och att gå med visdom och kraft genom livet.


Läs mer

Här får du utforska drömmar, både nattliga och dagliga drömmar.


Du får lära dig om hur du på olika sätt kan tolka budskap som du får i dina drömmar, hur drömmar kan påverka ditt liv, hur du kan drömma medvetet och om att drömma fram världen.


Läs mer


Här får du riterna för den nya tiden som bygger vidare på de sju riter du har fått under din helanderesa och träning i Medicin hjulet.


Du lär dig om hur du kan informeras av din framtid hellre än ditt karma och förflutna, du får riten Musuq karpay och får möjlighet att omvärdera många aspekter av dig själv och ditt liv. Du lär dig om hur du kan vara skaparen av ditt liv och drömma fram världen, du får Taitanchis riten, och får engagera dig i hur du kan drömma ditt öde.


Riterna för den nya tiden ger dig möjlighet att minnas din sanna natur och att vara en person som går med visdom och kraft genom livet.


Läs mer


Här sätter du fokus på din väg och sanning. Du får engagera dig i hur du kan stärka ljus och kärlek på din väg.


Du öppnar upp för förståelsen av vem du är och hur du kan påverka ditt liv med ljus och kärlek


Läs mer