Munay-Ki helanderesa

Munay-Ki

Munay-Ki helanderesa

Personlig helanderesa med coachande samtal
En rit/gång (9 ggr): ca. 2 timmar/gång. Första tillfället ca 3 h.

Två riter per gång (5 ggr): 1:a tillfället 5 h, 2-4 tillfällena 4 h/gång och 5:e tillfället 2h.


Pris: 600 kr per rit eller 4900 kr vid köp av hela resan nio riter (500 kr rabatt).


Munay-Ki är en helanderesa genom de nio riterna i Munay-Ki. Riterna ger dig möjligheterna att hela aspekter av dig själv som t.ex. din relation till ditt förflutna, till dina förfäder, till jorden, ditt feminina och ditt maskulina. Genom ditt helande och ditt praktiserande under helanderesans gång får du möjlighet att förändra dig själv och ditt liv i positiv riktning på många sätt. 


I sin essens handlar riterna om förvaltarskap.


Riterna tar dig på en resa att frigöra kreativ kraft och att ta fram din potential. Munay-Ki är en väg av initieringar till din sanna natur och att gå med visdom och kraft genom livet.


Du lär dig övningar att praktisera under helanderesans gång.Munay-Ki


Munay-Ki har tagits fram av Alberto Villoldo Ph.D., The Four Winds Society, från sitt arbete som medicinsk antroprolog med de höga shamanerna från Amazonas och Anderna. Riterna i Munay-Ki baseras på praktiserandet av initieringar från shamaner från Amazonas och Anderna. I sin essens handlar riterna om förvaltarskap.


De amerikanska medicinfolken förutspår en tid av stor transformation på jorden den här tiden i historien. De förutser en ny människa på jorden som går med visdom och kraft som en förvaltare av skapelsen.


Riterna i Munay-Ki är energimässiga överföringar som transformerar ljusenergifältet och är en helanderesa för att hela såren från sitt förflutna, de karmiska och genetiska program eller tro som man har ärvt.De nio riterna i Munay-Ki


Foundation rites


Healers rite

Förbinder oss med ett ätteled av ljushelare från det förflutna som assisterar oss i vår personliga transformation, att väcka den helande kraften så att man kan bringa skönhet och helande till andra. Man får tillgång till stor andlig assistans, uråldriga helare som hjälper oss att hela såren från vårt förflutna och från förfäder.


Bands of Power

Fem energiband vävs in i vårt ljusenergi fält (LEF) för beskydd. De fungerar som filter som bryter ner negativa energier som kommer mot oss till ett av de fem elementen, jord, vatten, eld, luft eller ljus, så att ens LEF stärks.


Harmony rite

En överföring av de sju arketyperna i chakrorna. Först får man arketyperna ormen, jaguaren, kolibrin och örnen, därefter får man tre ärkeänglar; Keeper av den undre världen (vårt undermedvetna), Keeper av mellanvärlden (vår medvetna värld som vi lever i), och beskyddaren av den övre världen (vårt super-medvetande).


Seers rite

Ljusvägar förbinder syncentrum med tredje ögat och hjärtchakrat. Denna rit väcker den inre betraktaren och vår förmåga att uppfatta den osynliga världen av energi och Ande.Lineage rites


Daykeepers rite

Man får förbindelse med ett ätteled av mästarhelare från uråldrig tid. Daykeepers kan kalla på uråldriga altaren för att hela och bringa balans till jorden, och kalla på solen att gå upp varje dag, och bringa oss i harmoni med moder Jord. Denna rit hjälper oss att börja hela vårt inre feminina, kliva bortom rädsla, och praktisera fridfullhet.


Wisdomkeepers rite

Du får förbindelse med ett ätteled av ljusvarelser från det förflutna och framtiden. Denna rit hjälper oss att börja hela vårt inre maskulina, kliva utanför tiden, och uppleva evigheten.


Earthkeepers rite

Denna rit förbinder oss med ärkeänglarna som är väktare av vårt solsystem, förvaltare av allt liv på jorden. Denna rit lyfter oss från vår jordbundna existens och släpper vår ande fri att börja sin resa till stjärnorna - som börjar med solen, vår lokala stjärna, så att man kan drömma fram världen.Transformational rites


Starkeepers rite

Denna rit hjälper vår fysiska kropp att utvecklas till homo luminous, den åldrande processen saktas ner, vårt DNA återinformeras, och man får större motståndskraft mot sjukdomar. Man accepterar platsen runt en helig eld i centrum av solen, en plats som har hållits för oss sedan tidens början.


Creator rite

Då denna rit väcker skaparljuset inom oss, bringar denna rit förvaltarskapet för hela skapelsen från det minsta sandkorn till de största kluster av galaxer. När man väl upptäcker att Anden inte bara arbetar genom oss utan som oss, och att hela skapelsen sker inom oss, så blir förvaltarskapet naturligt.