Integritetspolicy


Integritetspolicy


Denna integritetspolicy gäller från den 25 maj 2018 när Dataskyddsförordningen, GDPR, trädde ikraft.


För Colors of Life är det viktigt att du som kund känner dig trygg med hur dina personuppgifter hanteras och skyddas.


Personuppgiftsansvarig


Colors of Life org.nr. 750721-7904 är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.


Behandling av personuppgifter


Personuppgifter är uppgifter som kan identifiera dig som person. Det kan t.ex. vara namn, telefonnummer eller e-post.


Colors of Life samlar in personuppgifter som du ger oss i samband med att du köper en tjänst eller en vara av Colors of Life, kontaktar oss för en förfrågan om en tjänst eller en vara, besöker Colors of Lifes hemsida eller prenumererar på nyhetsbrev. Colors of Life samlar bara in de personuppgifter som är nödvändiga t.ex. för att kunna hantera din förfrågan, ditt köp eller för att uppfylla rättsliga förpliktelser som t.ex. redovisningslagstiftningens krav.


Personuppgifterna behandlas och sparas bara så länge som är nödvändigt, dvs. så länge din förfrågan är pågående och aktuell, så länge uppgifterna är nödvändiga för dig som kund för ditt köp och för att tillhandahålla god service till dig som kund, så länge vi har ditt samtycke t.ex. till att skicka nyhetsbrev, och så länge uppgifterna behöver sparas för att uppfylla rättsliga förpliktelser som t.ex. för att uppfylla redovisningslagstiftningens krav.


Vilka personuppgifter som samlas in


Personuppgifter samlas in med stöd av någon av följande rättsliga (lagliga) grunder:


  • Samtycke, där du godtar behandling av personuppgifter som rör dig t.ex. prenumeration av nyhetsbrev
  • Rättslig förpliktelse, t.ex. namn, adress och uppgifter om ditt köp för att uppfylla redovisningslagstiftningens krav
  • Avtal, de uppgifter som behövs för att uppfylla avtalet
  • Intresseavvägning, när det finns ett berättigat behov av att hantera uppgifterna, t.ex. för ditt och Colors of Lifes intresse att tillhandahålla god service till dig vid kommunikation kring tjänster


Personuppgifter som samlas in är:


  • Kontakt- och identifikationsuppgifter som namn, telefonnummer, adress, e-postadress
  • Betalningsuppgifter som t.ex. namn, adress, datum för köp, uppgift om köpställe och telefonnummer
  • IP-adresser


Hantering av dina personuppgifter av andra än Colors of Life


För t.ex. hemsida och kommunikation kring tjänster, skicka nyhetsbrev eller uppfylla kraven för bokföring delar vi dina personuppgifter med företag som är personuppgiftsbiträden för Colors of Life. Colors of Life har avtal med personuppgiftsbiträden för att säkerställa säker hantering av personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning, från den 25 maj 2018 Dataskyddsförordningen, GDPR. Dina personuppgifter säljs inte vidare till tredje part.


Colors of Life delar även personuppgifter med självständigt personuppgiftsansvarig bank. Det är då bankens dataskyddspolicy och säkerställande av säker hantering av personuppgifter som gäller. Bankens dataskyddspolicy finns på följande länk nordea.se/dataskyddspolicy.


Om Colors of Life är skyldig att göra detta delas även personuppgifter med självständigt personuppgiftsansvariga som t.ex. statliga myndigheter, och det är då deras dataskyddspolicy och säkerställande av säker hantering av personuppgifter som gäller.


Dina rättigheter


Som registrerad, dvs. när Colors of Life hanterar dina personuppgifter, så har du rätt till att få veta vilka personuppgifter som Colors of Life hanterar om dig, få dina personuppgifter rättade om de är felaktiga, få dina personuppgifter raderade (under förutsättning att Colors of Life inte behöver dessa uppgifter för att uppfylla ett lagligt krav som t.ex. redovisningslagstiftningens krav) begära begränsning av din behandling av uppgifter, och ta tillbaka ditt samtycke (t.ex. till att få nyhetsbrev).


Den som anser att ett företag har hanterat deras personuppgifter felaktigt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.


Har du frågor om Colors of Lifes hantering av dina personuppgifter kontakta oss via

colorsoflife(at)colorsoflife.se.


Skydd av dina personuppgifter


Colors of Life vidtar lämpliga åtgärder för att skydda dina kunduppgifter då din integritet och ditt skydd av dina personuppgifter är viktiga för Colors of Life.


Ändring av integritetspolicyn


Colors of Life kan komma att uppdatera integritetspolicyn. Den senaste integritetspolicyn hittar du alltid på hemsidan.


Kontaktinformation


Colors of Life

Kontaktperson: Tatjana Larsson

Mobil: 0730-21 02 91

E-post: colorsoflife(at)colorsoflife.se

Adress: Regementsvägen 4, 852 38 Sundsvall

Hemsida: colorsoflife.se