Drömma fram världen

Drömma fram världen

Drömma fram världen

Drömma fram världen, helande och träning i shamanism


Kurs, heldag på helg
1550 kr


Kurs med personlig träning


I denna kurs får du lära dig om hur du kan tolka budskap som du får i dina drömmar, hur drömmar kan påverka ditt liv, hur du kan drömma medvetet och om att drömma fram världen som shamaner gör.


Denna kurs lär dig hur du kan vara en förvaltare av jorden och hela universum genom förståelse för och kunskap om dina drömmar.


I kursen ingår undervisning, coachande samtal, healing behandling, och övningar.


Förkunskaper: Medicin hjulet och Riterna för den nya tiden eller Munay-Ki